Kullanıcı Mesafeli Satış Sözleşmesi - suspendplus.com

KULLANICI MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

HİZMET VE SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

Lütfen aliyalcinonline.com ve suspendplus.com sitesinin hizmetlerinden yararlanmadan önce “site kullanım şartlarını ve kurallarını” dikkatlice okuyunuz. Bu siteyi kullanan ve hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimiz aşağıdaki şart ve kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm haklar Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Akkuş Apartmanı No:136 Kat:3 Daire:9 Çorlu / Tekirdağ adresine kayıtlı aliyalcinonline.com ve suspendplus.com site sahibi olan ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı ve üyeler siteyi kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmakla Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre hukuki ehliyete sahip olduklarını, bu sözleşmeyi okuduklarını, anladıklarını ve sözleşmede yazan şartlar ve kurallarla bağlı olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

İş bu sözleşme taraflara bir takım hak ve yükümlülükler yüklemekte olup taraflar iş bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde anılan hak ve yükümlülükleri eksiksiz ve iş bu sözleşmede talep olunduğu şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ve kabul ederler.

MADDE 1. TANIMLAR

SİTE: ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ firmasının tüm yasal haklarına sahip olduğu aliyalcinonline.com ve suspendplus.com siteleri.

FİRMA: Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Akkuş Apartmanı No:136 Kat:3 Daire:9 Çorlu / Tekirdağ adresine kayıtlı aliyalcinonline.com ve suspendplus.com site sahibi olan ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ‘dir. (Bundan sonra aşağıda SATICI olarak anılacaktır.)

SATICI: ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ

ALICI: Satıcının sunmuş olduğu herhangi bir içerik veya hizmet veya programları kullanan, ürünü satın alan, üye olan veya faydalanan kişi,  eğitim hizmetlerinden satıcının belirlediği ücretleri ödemek karşılığında faydalanan kişi.

İÇERİK: Tüm yazılım, teknoloji, tasarımlar, materyal, bilgi, iletişim, metin, grafik, bağlantılar, çizimler, ses klipleri, video klipler, fotoğraflar, görüntüler ve diğer veri ya da telif hakkı olabilecek materyal “İÇERİK” olarak kabul edilir.

3.TARAF SİTELER: Satıcının hiçbir yasal bağlantısının olmadığı, bu sebeple tarafına sorumluluk yüklenemeyeceği site linklerinin bulunabildiği sitelerden ibarettir.

SÖZLEŞME: Eğitim, Hizmet ve Site Kullanım Sözleşmesi

MADDE 2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1.  aliyalcinonline.com ve suspendplus.com bir ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ‘nin web sitesidir. İş bu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, yazı, resim veya tescilli veya tescilsiz tüm içeriğin fikri mülkiyet hakları ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İş bu sitenin ziyaret edilmesi veya bu site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site ve eğitimde yer alan bilgi ve içerik hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, değiştirilemez, indirilemez, satılamaz, kaynak kodu oluşturamaz ve veya herhangi bir mecra veya platforma aktarılamaz.

2.3. Satıcı kullanıcı ve üyelere göndereceği veya sitede sunacağı tüm materyallerin (yazı, metin, video, resim, vb.) telif haklarını ve fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurur.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

SATICI; alıcılara sözleşmeyle öngörülen alım şartlarının gerçekleşmesi durumunda almış olduğu eğitim paket ve hizmetlerinin içeriği ve nevine göre bilgi ve hizmetin yazılı, görsel ve bilişim vasıtası yolu ile alıcılara sunulmasını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4. SATIN ALMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

4.1. İş bu sözleşmeyi kabul ederek satıcının taahhüt ettiği eğitim ve hizmeti alacak olan alıcılar; sözleşmeye taraf olma ehliyetine haiz olduğunu ve 18 yaşını doldurmuş olduğunu kabul ve beyan ederler. Eğitim ve hizmeti satın alarak hak ehliyeti sahibi alıcı adına oluşturulan şifre ve bilgilerin yetkisiz 3. kişiler tarafından kullanılmasından doğacak muhtemel müsbet ve menfi tüm zarar, ziyan ve telif hakkı ihlalinden alıcının sorumlu olduğunu kabul ederler.

4.2. İş bu eğitim ve hizmet kayıtsız ve şartsız olarak Amazon Amerika ve eğitim ve hizmet paketlerinde sunulan Amazon’un faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde hesap açılış garantisi vermemekle birlikte, ALICININ almış olduğu eğitim ve hizmete rağmen hesap açılışında eğitim içeriğine aykırı olarak başvuruda bulunması neticesinde Amazon tarafından başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmaması hesap açılış sürecinin uzaması yine ALICININ yapmış olduğu başvurunun askıya alınması ya da Amazon’un belli dönemlerde (Yılın 4. çeyreği olduğu gibi) hesap açılışlarının gerçekleşme sürecinin uzadığı hal ve şartlardan dolayı SATICIYA herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

4.3. Online hesaplara erişim için kullanılan Kullanıcı Ad ve Şifrelerin güvenliğinden tek sorumlu olan kullanıcı (ALICI)‘dır.

4.4. Kullanıcı (ALICI) eğitim ve hizmeti satın aldığında ve sonrasında alıcıya doğru ve eksiksiz bilgi verdiğini kabul eder. ALICI; hesap bilgilerini güncellemeyi, korumayı ve hesap ve hizmetlerle ilgili herhangi bir risk veya boşluk fark edilmesi durumunda SATICIYA gecikmeksizin bildirimde bulanacağını kabul eder.

4.5. Eğitim ve hizmetin, sözleşmede belirtilen kural ve şartların alıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda eğitim ve hizmetin sunulmasının SATICI tarafından tamamen durdurulabileceği gibi eğitim ve hizmete kullanıcı bilgileriyle ulaşımda tamamen engellenebilir. Bu durumda SATICI, ALICIYA karşı tüm hukuki haklarını saklı tuttuğunu ve gerekli görmesi durumunda karşı tarafa hukuki olarak rücu edeceğini beyan eder.

4.6. ALICILAR eğitim ve hizmetin sunulduğu gerek site gerek online bağlantı gerekse Facebook vb. sosyal paylaşım sitelerinde hukuka veya ahlaka aykırı tarzda yazı, resim, fotoğraf, video veya her ne şekil altında olursa olsun paylaşım yapamaz. Taciz, tehdit, iftira, küfür, hakaret ve yine ahlak ve etik dışı müstehcen,  3. Kişilerin gizliliğini ihlal eden, telif haklarını ihlal eden, yanıltıcı, propaganda amaçlı, herhangi bir siyasi parti, takım veya ırk, yada grubu övücü veya tahkir edici veya herhangi bir suretle cezai suç teşkil eden paylaşımlarda bulunamaz. Bu tür paylaşımlarda SATICI ile eğitim ve hizmeti satın alan diğer kişilerin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğun olmadığı tüm ALICILAR kabul eder.  Bu durumda bundan zarar görecek SATICI ve ALICILARIN rücu ve şikayet hakkı saklı kalmak kaydıyla SATICI, ALICININ sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

4.7. Eğitim ve hizmeti satın alanlar, eğitim ve hizmetin sunulduğu herhangi bir platform ile diğer ALICILARA yönelik olarak virüs, casus yazılım ve her ne şekilde olursa olsun tüm kötü amaçlı veya zarar verici mahiyette yazılımlar gönderemez. Böyle bir durumun tespiti halinde SATICI yine sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih ve eğitim ve hizmeti durdurma hakkına sahiptir.

4.8. ALICI kendilerine sunulan eğitim materyallerini satamaz, kiralayamaz, 3. Şahısların kullanımına sunamaz veya farklı site veya mecralarda yayınlayamaz. İş bu durumda aşağıda 7. maddede yer alan gizlilik hükümlerinin ihlali durumundaki hukuki ve cezai prosedür uygulanır.

MADDE 5. DİĞER SİTELERE LİNK VERME

SATICI eğitim ve hizmetin sunulduğu herhangi bir platformda yer alacak şekilde 3. şahıs hükmündeki sitelere link verebilir. Ancak bu link verilecek 3. şahıs sitelere karşı, aliyalcinonline.com ve suspendplus.com kefillik  veya garanti sunmamaktadır. İş bu 3. şahıs taraf sitelerin kural ve koşulları hakkında hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup tamamen iş bu siteye erişim sağlayan ve 3. şahıs site arasındaki ilişkiden ibarettir.

MADDE 6. FİYATLANDIRMA VE ÖDEMELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1. Tüm paketlerin fiyatlandırması SATICI tarafından yapılmakta olup, fiyatları güncelleme hakkı SATICIYA aittir. SATICI eğitim ve hizmetin ücret ve koşullarını ileride doğacak mali ve diğer haklı sebepler ile değiştirme hakkına sahiptir.

6.2. ALICI eğitim ve hizmeti satın alıp sözleşmeyi kabul edip onaylamasıyla sözleşmeden doğan yükümlülüklerin her iki taraf içinde doğduğunu kabul eder. Eğitim ve hizmetlere erişim için SATICININ tarafınıza bildirdiği banka hesaplarına gerekli ödemenin tek seferde yapılması veya kredi kartı ile tek çekim veya var ise taksitli ödeme planı seçilerek ödemenin yapılması gerekmektedir. İş bu ödeme yapılmadan SATICININ  sunmuş olduğu eğitim ve hizmetlere erişim talep olunamaz. Ödemenin yapıldığının ispat yükü ALICIYA aittir.

6.3. SATICININ sunmuş olduğu eğitim ve hizmeti içeren paketlerden herhangi birini ALICININ alması durumunda karşı tarafça haklı bir sebep olmadığı sürece geri iadenin kabul olunmayacağı karşı tarafça kabul edilmiştir.

6.4. İş bu sözleşmede SATICI; ALICILARIN uymakla yükümlü olduğu kural ve şartların ihlali durumunda eğitim ve hizmetin durdurulması ile sözleşmenin haklı sebeple feshinden dolayı ALICININ ödemiş olduğu bedeli geri ödememe hakkına sahiptir. Tüm ALICILAR bu sözleşmeyi kabul etmekle bu hususları açıkça kabul etmiş sayılırlar.

6.5. ALICI tarafa sehven fazla ödeme yapılması durumunda iş bu duruma ilişkin gerekli evrakların (banka dekontu, kredi kart çekim işlemini gösterir onaylı resmi banka yazısı,) SATICIYA bir örneğinin yazılı olarak başvuru ile birlikte gönderilmesini takiben 15 gün içerisinde ALICI gerekli incelemeyi yapar ve böyle bir maddi hatanın gerçekleştiğinin tespiti halinde ALICIYA fazla ödenen bedeli iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.6. SATICININ sunmuş olduğu eğitim ve hizmetlere ilişkin paket ücretlerine +KDV dahil edilmemiş olup, bu haliyle ALICILARA sunulmuştur.

MADDE 7. GİZLİLİK

7.1. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayımlama
 • Hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz etme, satma, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayma, ticarî amaçla satın alma, ithal veya ihraç etme, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma ya da depolama,
 • Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyma,
 • Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma,
 • Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunma,
 • Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme,
 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayımlama
 • Hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz etme, satma, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayma, ticarî amaçla satın alma, ithal veya ihraç etme, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma ya da depolama,
 • Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyma,
 • Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma,
 • Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunma,
 • Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme,
 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltma, dağıtma, yayma veya yayımlama,
 • Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programla programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üretme, satışa arz etme, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma
 • FSEK 81. madde’de ayrıntıları ile sayılan bandrole ilişkin kurallara aykırı hareket etme.
 • Kanunun Ek 4 üncü maddesi uyarınca, dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserlerin üç gün içinde içerikten çıkarılması ihtar edilir. Söz konusu istemin yerine getirilmemesi halinde Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Ancak ihlalin durdurulmaması halinde bilgi içerik sağlayıcısının söz konusu fiili FSEK. uyarınca suç teşkil eder. Ceza davasında İzlenecek Usul; Eser ya da bağlantılı ya da mali hak sahipleri ya da yetkili meslek birliği tecavüzün gerçekleştiği veya sonuçlarının meydana geldiği yerin savcılığına başvurur. Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Yukarıda belirtilen hukuka aykırı eylemlerin gerçekleşmesi durumunda SATICI Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerine dayanarak şikayet hakkını saklı tutar.

7.2. Taraflar iş bu sözleşmeyi imzalayarak gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 8. FESİH

8.1. SATICI tarafından  iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ALICI tarafından ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde önceden herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda sözleşmenin tek taraflı olarak feshi halinde karşı taraf ödemiş olduğu eğitim ve hizmet bedelini talep edemeyeceği gibi müsbet ve menfi zararının doğduğundan bahisle herhangi bir hak ve tazmin talebinde de bulunamaz.  Tüm ALICILAR iş bu sözleşmeyi kabul etmekle bu hükmü kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEP

Öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan doğa olayları ve tabi afetler, yangın, patlamalar, iç savaş, savaşlar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ve tarafların ediminin ifasının imkansız hal aldığı durumlarda sözleşmenin taraflarına sorumluluk yüklenemez.

MADDE 10. TEBLİGAT

İş bu sözleşme ile ilgili SATICI tarafa gönderilecek tüm tebligatların Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Akkuş Apartmanı No:136 Kat:3 Daire:9 Çorlu / Tekirdağ adresine yapılması gerekmektedir. ALICILARA yapılacak olan bildirimler ALICILARIN, SATICI tarafa bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacaktır. ALICININ bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacak olan bildirimlerin usule aykırı olduğu iddiasında bulunamaz. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması durumunda tüm sorumluluk ALICIYA aittir. Diğer hususlarda tebligat kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 11. İLGİLİ MEVZUAT YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme kapsamında doğacak tüm ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasa ve mevzuatı geçerli olacaktır. Yetkili ve görevli Mahkeme İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleridir.

MADDE 12. YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

SATICI, eğitim ve hizmetin satışı ve sunumuyla ilgili şart ve kurallarda değişiklik yapma yetkisine sahiptir. İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple ortadan kalkması durumunda geriye kalan hükümler uygulama bulmaya devam edecektir.

İş bu sözleşme 12 maddeden ibaret olup eğitim ve hizmetin satın alımıyla birlikte hüküm ve sonuç doğuracağını sözleşmenin her iki tarafı da kabul eder.

ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON A.Ş.

Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Akkuş Apt. N:136/9

Son Güncelleme: 30 Ocak 2021

Bilgilendirme
Suspendplus.com bir ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON A.Ş. girişimidir.
Bize Yazabilirsiniz
Hizmet ve eğitimlerimiz ilgili merak ettiğiniz konuları bize sorabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz e-postalara 12-36 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma: 10:00 - 17:00
Cumartesi: 10:00 - 15:00
Pazar: Kapalı
Bizi Takip Edin
Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek en güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.

Copyright © 2021 Algray E-Ticaret İnovasyon A.Ş. suspendplus.com. Tüm hakları saklıdır.

Suspendplus.com sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları ALGRAY A.Ş. aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm bilgi ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından suspendplus.com sorumlu tutulmaz.

Suspendplus.com Site Kullanım Kuralları ve Güvenlik Politikası’nı kabul etmiş sayılırlar.

Hakkımızda | Ali YalçınMesafeli Satış Sözleşmesi Gizlilik Sözleşmesi | Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası