KULLANICI MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

HİZMET VE SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

Lütfen aliyalcinonline.com ve suspendplus.com sitesinin hizmetlerinden yararlanmadan önce “site kullanım şartlarını ve kurallarını” dikkatlice okuyunuz. Bu siteyi kullanan ve hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimiz aşağıdaki şart ve kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm haklar Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Akkuş Apartmanı No:136 Kat:3 Daire:9 Çorlu / Tekirdağ adresine kayıtlı aliyalcinonline.com ve suspendplus.com site sahibi olan ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı ve üyeler siteyi kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmakla Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre hukuki ehliyete sahip olduklarını, bu sözleşmeyi okuduklarını, anladıklarını ve sözleşmede yazan şartlar ve kurallarla bağlı olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

İş bu sözleşme taraflara bir takım hak ve yükümlülükler yüklemekte olup taraflar iş bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde anılan hak ve yükümlülükleri eksiksiz ve iş bu sözleşmede talep olunduğu şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ve kabul ederler.

MADDE 1. TANIMLAR

SİTE: ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ firmasının tüm yasal haklarına sahip olduğu aliyalcinonline.com ve suspendplus.com siteleri.

FİRMA: Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Akkuş Apartmanı No:136 Kat:3 Daire:9 Çorlu / Tekirdağ adresine kayıtlı aliyalcinonline.com ve suspendplus.com site sahibi olan ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ‘dir. (Bundan sonra aşağıda SATICI olarak anılacaktır.)

SATICI: ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ

ALICI: Satıcının sunmuş olduğu herhangi bir içerik veya hizmet veya programları kullanan, ürünü satın alan, üye olan veya faydalanan kişi,  eğitim hizmetlerinden satıcının belirlediği ücretleri ödemek karşılığında faydalanan kişi.

İÇERİK: Tüm yazılım, teknoloji, tasarımlar, materyal, bilgi, iletişim, metin, grafik, bağlantılar, çizimler, ses klipleri, video klipler, fotoğraflar, görüntüler ve diğer veri ya da telif hakkı olabilecek materyal “İÇERİK” olarak kabul edilir.

3.TARAF SİTELER: Satıcının hiçbir yasal bağlantısının olmadığı, bu sebeple tarafına sorumluluk yüklenemeyeceği site linklerinin bulunabildiği sitelerden ibarettir.

SÖZLEŞME: Eğitim, Hizmet ve Site Kullanım Sözleşmesi

MADDE 2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1.  aliyalcinonline.com ve suspendplus.com bir ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ‘nin web sitesidir. İş bu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, yazı, resim veya tescilli veya tescilsiz tüm içeriğin fikri mülkiyet hakları ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İş bu sitenin ziyaret edilmesi veya bu site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site ve eğitimde yer alan bilgi ve içerik hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, değiştirilemez, indirilemez, satılamaz, kaynak kodu oluşturamaz ve veya herhangi bir mecra veya platforma aktarılamaz.

2.3. Satıcı kullanıcı ve üyelere göndereceği veya sitede sunacağı tüm materyallerin (yazı, metin, video, resim, vb.) telif haklarını ve fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurur.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

SATICI; alıcılara sözleşmeyle öngörülen alım şartlarının gerçekleşmesi durumunda almış olduğu eğitim paket ve hizmetlerinin içeriği ve nevine göre bilgi ve hizmetin yazılı, görsel ve bilişim vasıtası yolu ile alıcılara sunulmasını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4. SATIN ALMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

4.1. İş bu sözleşmeyi kabul ederek satıcının taahhüt ettiği eğitim ve hizmeti alacak olan alıcılar; sözleşmeye taraf olma ehliyetine haiz olduğunu ve 18 yaşını doldurmuş olduğunu kabul ve beyan ederler. Eğitim ve hizmeti satın alarak hak ehliyeti sahibi alıcı adına oluşturulan şifre ve bilgilerin yetkisiz 3. kişiler tarafından kullanılmasından doğacak muhtemel müsbet ve menfi tüm zarar, ziyan ve telif hakkı ihlalinden alıcının sorumlu olduğunu kabul ederler.

4.2. İş bu eğitim ve hizmet kayıtsız ve şartsız olarak Amazon Amerika ve eğitim ve hizmet paketlerinde sunulan Amazon’un faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde hesap açılış garantisi vermemekle birlikte, ALICININ almış olduğu eğitim ve hizmete rağmen hesap açılışında eğitim içeriğine aykırı olarak başvuruda bulunması neticesinde Amazon tarafından başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmaması hesap açılış sürecinin uzaması yine ALICININ yapmış olduğu başvurunun askıya alınması ya da Amazon’un belli dönemlerde (Yılın 4. çeyreği olduğu gibi) hesap açılışlarının gerçekleşme sürecinin uzadığı hal ve şartlardan dolayı SATICIYA herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

4.3. Online hesaplara erişim için kullanılan Kullanıcı Ad ve Şifrelerin güvenliğinden tek sorumlu olan kullanıcı (ALICI)‘dır.

4.4. Kullanıcı (ALICI) eğitim ve hizmeti satın aldığında ve sonrasında alıcıya doğru ve eksiksiz bilgi verdiğini kabul eder. ALICI; hesap bilgilerini güncellemeyi, korumayı ve hesap ve hizmetlerle ilgili herhangi bir risk veya boşluk fark edilmesi durumunda SATICIYA gecikmeksizin bildirimde bulanacağını kabul eder.

4.5. Eğitim ve hizmetin, sözleşmede belirtilen kural ve şartların alıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda eğitim ve hizmetin sunulmasının SATICI tarafından tamamen durdurulabileceği gibi eğitim ve hizmete kullanıcı bilgileriyle ulaşımda tamamen engellenebilir. Bu durumda SATICI, ALICIYA karşı tüm hukuki haklarını saklı tuttuğunu ve gerekli görmesi durumunda karşı tarafa hukuki olarak rücu edeceğini beyan eder.

4.6. ALICILAR eğitim ve hizmetin sunulduğu gerek site gerek online bağlantı gerekse Facebook vb. sosyal paylaşım sitelerinde hukuka veya ahlaka aykırı tarzda yazı, resim, fotoğraf, video veya her ne şekil altında olursa olsun paylaşım yapamaz. Taciz, tehdit, iftira, küfür, hakaret ve yine ahlak ve etik dışı müstehcen,  3. Kişilerin gizliliğini ihlal eden, telif haklarını ihlal eden, yanıltıcı, propaganda amaçlı, herhangi bir siyasi parti, takım veya ırk, yada grubu övücü veya tahkir edici veya herhangi bir suretle cezai suç teşkil eden paylaşımlarda bulunamaz. Bu tür paylaşımlarda SATICI ile eğitim ve hizmeti satın alan diğer kişilerin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğun olmadığı tüm ALICILAR kabul eder.  Bu durumda bundan zarar görecek SATICI ve ALICILARIN rücu ve şikayet hakkı saklı kalmak kaydıyla SATICI, ALICININ sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

4.7. Eğitim ve hizmeti satın alanlar, eğitim ve hizmetin sunulduğu herhangi bir platform ile diğer ALICILARA yönelik olarak virüs, casus yazılım ve her ne şekilde olursa olsun tüm kötü amaçlı veya zarar verici mahiyette yazılımlar gönderemez. Böyle bir durumun tespiti halinde SATICI yine sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih ve eğitim ve hizmeti durdurma hakkına sahiptir.

4.8. ALICI kendilerine sunulan eğitim materyallerini satamaz, kiralayamaz, 3. Şahısların kullanımına sunamaz veya farklı site veya mecralarda yayınlayamaz. İş bu durumda aşağıda 7. maddede yer alan gizlilik hükümlerinin ihlali durumundaki hukuki ve cezai prosedür uygulanır.

MADDE 5. DİĞER SİTELERE LİNK VERME

SATICI eğitim ve hizmetin sunulduğu herhangi bir platformda yer alacak şekilde 3. şahıs hükmündeki sitelere link verebilir. Ancak bu link verilecek 3. şahıs sitelere karşı, aliyalcinonline.com ve suspendplus.com kefillik  veya garanti sunmamaktadır. İş bu 3. şahıs taraf sitelerin kural ve koşulları hakkında hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup tamamen iş bu siteye erişim sağlayan ve 3. şahıs site arasındaki ilişkiden ibarettir.

MADDE 6. FİYATLANDIRMA VE ÖDEMELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1. Tüm paketlerin fiyatlandırması SATICI tarafından yapılmakta olup, fiyatları güncelleme hakkı SATICIYA aittir. SATICI eğitim ve hizmetin ücret ve koşullarını ileride doğacak mali ve diğer haklı sebepler ile değiştirme hakkına sahiptir.

6.2. ALICI eğitim ve hizmeti satın alıp sözleşmeyi kabul edip onaylamasıyla sözleşmeden doğan yükümlülüklerin her iki taraf içinde doğduğunu kabul eder. Eğitim ve hizmetlere erişim için SATICININ tarafınıza bildirdiği banka hesaplarına gerekli ödemenin tek seferde yapılması veya kredi kartı ile tek çekim veya var ise taksitli ödeme planı seçilerek ödemenin yapılması gerekmektedir. İş bu ödeme yapılmadan SATICININ  sunmuş olduğu eğitim ve hizmetlere erişim talep olunamaz. Ödemenin yapıldığının ispat yükü ALICIYA aittir.

6.3. SATICININ sunmuş olduğu eğitim ve hizmeti içeren paketlerden herhangi birini ALICININ alması durumunda karşı tarafça haklı bir sebep olmadığı sürece geri iadenin kabul olunmayacağı karşı tarafça kabul edilmiştir.

6.4. İş bu sözleşmede SATICI; ALICILARIN uymakla yükümlü olduğu kural ve şartların ihlali durumunda eğitim ve hizmetin durdurulması ile sözleşmenin haklı sebeple feshinden dolayı ALICININ ödemiş olduğu bedeli geri ödememe hakkına sahiptir. Tüm ALICILAR bu sözleşmeyi kabul etmekle bu hususları açıkça kabul etmiş sayılırlar.

6.5. ALICI tarafa sehven fazla ödeme yapılması durumunda iş bu duruma ilişkin gerekli evrakların (banka dekontu, kredi kart çekim işlemini gösterir onaylı resmi banka yazısı,) SATICIYA bir örneğinin yazılı olarak başvuru ile birlikte gönderilmesini takiben 15 gün içerisinde ALICI gerekli incelemeyi yapar ve böyle bir maddi hatanın gerçekleştiğinin tespiti halinde ALICIYA fazla ödenen bedeli iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.6. SATICININ sunmuş olduğu eğitim ve hizmetlere ilişkin paket ücretlerine +KDV dahil edilmemiş olup, bu haliyle ALICILARA sunulmuştur.

MADDE 7. GİZLİLİK

7.1. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayımlama
 • Hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz etme, satma, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayma, ticarî amaçla satın alma, ithal veya ihraç etme, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma ya da depolama,
 • Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyma,
 • Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma,
 • Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunma,
 • Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme,
 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleme, temsil etme, çoğaltma, değiştirme, dağıtma, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayımlama
 • Hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz etme, satma, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayma, ticarî amaçla satın alma, ithal veya ihraç etme, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma ya da depolama,
 • Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyma,
 • Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma,
 • Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunma,
 • Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösterme,
 • Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltma, dağıtma, yayma veya yayımlama,
 • Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programla programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üretme, satışa arz etme, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurma
 • FSEK 81. madde’de ayrıntıları ile sayılan bandrole ilişkin kurallara aykırı hareket etme.
 • Kanunun Ek 4 üncü maddesi uyarınca, dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserlerin üç gün içinde içerikten çıkarılması ihtar edilir. Söz konusu istemin yerine getirilmemesi halinde Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Ancak ihlalin durdurulmaması halinde bilgi içerik sağlayıcısının söz konusu fiili FSEK. uyarınca suç teşkil eder. Ceza davasında İzlenecek Usul; Eser ya da bağlantılı ya da mali hak sahipleri ya da yetkili meslek birliği tecavüzün gerçekleştiği veya sonuçlarının meydana geldiği yerin savcılığına başvurur. Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Yukarıda belirtilen hukuka aykırı eylemlerin gerçekleşmesi durumunda SATICI Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerine dayanarak şikayet hakkını saklı tutar.

7.2. Taraflar iş bu sözleşmeyi imzalayarak gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 8. FESİH

8.1. SATICI tarafından  iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ALICI tarafından ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde önceden herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda sözleşmenin tek taraflı olarak feshi halinde karşı taraf ödemiş olduğu eğitim ve hizmet bedelini talep edemeyeceği gibi müsbet ve menfi zararının doğduğundan bahisle herhangi bir hak ve tazmin talebinde de bulunamaz.  Tüm ALICILAR iş bu sözleşmeyi kabul etmekle bu hükmü kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEP

Öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan doğa olayları ve tabi afetler, yangın, patlamalar, iç savaş, savaşlar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ve tarafların ediminin ifasının imkansız hal aldığı durumlarda sözleşmenin taraflarına sorumluluk yüklenemez.

MADDE 10. TEBLİGAT

İş bu sözleşme ile ilgili SATICI tarafa gönderilecek tüm tebligatların Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Akkuş Apartmanı No:136 Kat:3 Daire:9 Çorlu / Tekirdağ adresine yapılması gerekmektedir. ALICILARA yapılacak olan bildirimler ALICILARIN, SATICI tarafa bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacaktır. ALICININ bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacak olan bildirimlerin usule aykırı olduğu iddiasında bulunamaz. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması durumunda tüm sorumluluk ALICIYA aittir. Diğer hususlarda tebligat kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 11. İLGİLİ MEVZUAT YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme kapsamında doğacak tüm ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasa ve mevzuatı geçerli olacaktır. Yetkili ve görevli Mahkeme İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleridir.

MADDE 12. YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

SATICI, eğitim ve hizmetin satışı ve sunumuyla ilgili şart ve kurallarda değişiklik yapma yetkisine sahiptir. İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple ortadan kalkması durumunda geriye kalan hükümler uygulama bulmaya devam edecektir.

İş bu sözleşme 12 maddeden ibaret olup eğitim ve hizmetin satın alımıyla birlikte hüküm ve sonuç doğuracağını sözleşmenin her iki tarafı da kabul eder.

ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON A.Ş.

Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Akkuş Apt. N:136/9

Son Güncelleme: 30 Ocak 2021

AMERİKA’DA ŞİRKET KURULUM HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra sözleşme olarak anılacak işbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta müşteri (bundan sonra “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Algray E-Ticaret İnovasyon A.Ş.’nin malı olan www.suspendplus.com (bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak ifade edilecektir) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu anlaşmaya varılmıştır. İş Sahibi ve Yüklenici bireysel olarak “Taraf” ya da toplu olarak “Taraflar” olarak anılabilir.

Tarafların adresleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İş Sahibi: Müşterinin adresi
 • Yüklenici: Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Akkuş Apartmanı No:136 Kat:3 Daire:9 Çorlu / Tekirdağ

Her iki taraf da belirtilen Yüklenici adresini, Yüklenicinin tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. İş Sahiplerine yapılacak olan bildirimler İş Sahiplerin, Yüklenici tarafa bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacaktır. İş Sahibinin bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılacak olan bildirimlerin usule aykırı olduğu iddiasında bulunamaz. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması durumunda tüm sorumluluk İş Sahibine aittir. Diğer hususlarda tebligat kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmede;

A- “Ücretler”; 5. Madde’de yer aldığı şekliyle İş sahibi tarafından Yükleniciye yapılan, ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarlardır.

B- “Gizli Bilgi”; taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu belirtilen veya İş sahibine veya (duruma göre) yükleniciye ait işletme, işler, mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticaret uygulamaları, Mallar/Hizmetler, yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi-birikimi, personel ve müşteriler ile ilgili bilgiler dahil (nasıl aktarıldığından veya hangi ortamda saklandığından bağımsız olarak) gizli olarak değerlendirilmesi gereken tayin edilmiş herhangi bir bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki tüm kişisel veriler ve kritik kişisel veriler anlamına gelir;

C- “Proje Çıktıları”; Yüklenicinin, Hizmetlerin bir parçası olarak sağladığı veya geliştirdiği tüm Dokümanlar, ürünler ve materyaller anlamına gelir.

D- “Hizmetler”; Sözleşmenin 4. maddesinde Sözleşme Konusu başlığı içinde belirtilen, işbu Sözleşme kapsamında yüklenici tarafından sağlanacak hizmetler anlamına gelir;

E- “Fikri Mülkiyet Hakları”; her türlü telif hakkı ve ilgili haklar, patentler, buluş hakları, tescilli tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, topografi hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi-birikim hakları, mahremiyet hakları ve her nitelikte tüm diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ve bu haklara ilişkin tüm başvurular (veya başvuru hakları) ve yenilemeler veya uzatmalar ve dünyanın herhangi bir yerinde halen var olan veya gelecekte var olacak benzer veya denk tüm haklar veya korunma biçimleri anlamına gelir; 

F- “Web Site”, “Site”; ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ firmasının tüm yasal haklarına sahip olduğu aliyalcinonline.com ve suspendplus.com siteler anlamına gelir.

G- “3. Parti Web Siteler”; Yüklenicinin hiçbir yasal bağlantısının olmadığı, bu sebeple tarafına sorumluluk yüklenemeyeceği site linklerinin bulunabildiği siteler anlamına gelir.

H- “Sözleşme”; Eğitim, Hizmet ve Site Kullanım Sözleşmesi anlamına gelir

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme Siparişin Verildiği Tarih tarihinde başlayıp Siparişin Verildiği Tarih’ten Bir Yıl Sonra tarihinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. 

Madde 4 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşmenin konusu, İş Sahibi tarafından ödenen aşağıda belirtilen bedel karşılığında, Yüklenici tarafından aşağıdaki hizmetlerin, İş Sahibine bağımlı olmadan, verilmesidir:

Amerika’da Şirket Kurulumu – …. Paketi

İşin veya verilecek hizmetin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan belge(ler)de ayrıca düzenlenmiştir. 

Yüklenici bu hizmet(ler)i İş Sahibinin belirleyeceği yerde (konumda) verecektir. Buna göre hizmet aşağıdaki adreste verilecektir:

Online (İnternet üzerinden)

Madde 5 – ÜCRETLER

A- Yüklenici, yukarıda tarif edilen hizmetleri, (KDV hariç) Sipariş Tutarı sabit ücret karşılığı yapacaktır.  

B- İş Sahibi, Yüklenici tarafından faturanın kesilmesinden itibaren aşağıda belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmalıdır. İş Sahibi’ nin ödeme yapması gereken süre taraflarca şu şekilde belirlenmiştir: 1 gün

C- Paket halinde sunulan hizmetlerde kısmı iade yapılmayacaktır.

Madde 6 – İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- İş sahibi yüklenicinin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır. Ancak iş sahibinin yüklenicinin çalıştıracağı personeli seçme gibi bir hak ve yetkisi yoktur. 

B- İş sahibinin sorumluluklarını düzenleyen bu maddenin sözlü olarak, zımnen ya da teamül yolu ile de olsa ıslahı mümkün olmayıp ancak yazılı şekilde değişiklik yapılabilir.

C- İş Sahibi eğitim ve hizmeti satın alarak hak ehliyeti sahibi alıcı adına oluşturulan şifre ve bilgilerin yetkisiz 3. kişiler tarafından kullanılmasından doğacak muhtemel müsbet ve menfi tüm zarar, ziyan ve telif hakkı ihlalinden İş Sahibi sorumlu olduğunu kabul eder.

D- İşbu eğitim ve hizmet kayıtsız ve şartsız olarak Amazon Amerika ve eğitim ve hizmet paketlerinde sunulan Amazon’un faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde hesap açılış garantisi vermemekle birlikte, İş Sahibinin almış olduğu eğitim ve hizmete rağmen hesap açılışında eğitim içeriğine aykırı olarak başvuruda bulunması neticesinde Amazon tarafından başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmaması hesap açılış sürecinin uzaması yine İş Sahibinin yapmış olduğu başvurunun askıya alınması ya da Amazon’un belli dönemlerde (Yılın 4. çeyreği olduğu gibi) hesap açılışlarının gerçekleşme sürecinin uzadığı hal ve şartlardan dolayı Yükleniciye herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

E- İş Sahibi hizmeti satın aldığında ve sonrasında Yükleniciye doğru ve eksiksiz bilgi verdiğini kabul eder. İş Sahibi; hesap bilgilerini güncellemeyi, korumayı ve hesap ve hizmetlerle ilgili herhangi bir risk veya boşluk fark edilmesi durumunda Yükleniciye gecikmeksizin bildirimde bulanacağını kabul eder.

F- Eğitim ve hizmetin, sözleşmede belirtilen kural ve şartların İş Sahibi tarafından ihlal edilmesi durumunda hizmetin sunulmasının Yüklenici tarafından tamamen durdurulabileceği gibi hizmete kullanıcı bilgileriyle ulaşımda tamamen engelleme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder. 

G- İş Sahibi hizmetin sunulduğu gerek site, gerek online bağlantı, gerekse Facebook vb. sosyal paylaşım sitelerinde hukuka veya ahlaka aykırı tarzda yazı, resim, fotoğraf, video veya her ne şekil altında olursa olsun paylaşım yapamaz. Taciz, tehdit, iftira, küfür, hakaret ve yine ahlak ve etik dışı müstehcen,  3. Kişilerin gizliliğini ihlal eden, telif haklarını ihlal eden, yanıltıcı, propaganda amaçlı, herhangi bir siyasi parti, takım veya ırk, yada grubu övücü veya tahkir edici veya herhangi bir suretle cezai suç teşkil eden paylaşımlarda bulunamaz. Bu tür paylaşımlarda Yüklenici ile hizmeti satın alan diğer kişilerin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğun olmadığı tüm İş Sahibi kabul eder.  Bu durumda bundan zarar görecek Yüklenici ve diğer İş Sahiplerin rücu ve şikayet hakkı saklı kalmak kaydıyla Yüklenici, İş Sahibinin sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

H- İş Sahibi, kendisine sunulan hizmeti başka kişilere satamaz, kiralayamaz, 3. Şahısların kullanımına sunamaz veya farklı site, mecralarda yayınlayamaz. Aksi takdirde GİZLİLİK hükümlerinin ihlali durumundaki hukuki ve cezai prosedür uygulanır.

Madde 7 – YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- Yüklenici işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat ve dirayetle ve iş sahibinin makul talimatlarına göre hizmetleri yerine getirecek varsa proje çıktılarını teslim edecek, ve İşbu borcuna uyabilmesi için yeterli kaynak tahsis edecektir.

B- Şartnamede belirtilen sürelerde, hizmet kapsamındaki işleri tamamlayacak, gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirecektir. Yükleniciye  tarihte varsa proje çıktılarını teslim edecektir (zaman hizmetlerin yerine getirilmesi ve teslimat için esaslı unsurdur).

C- Sözleşmeyle ilgili, tüm iş ve işlemler ile tüm promosyonel aktivitelerde veya tanıtım faaliyetlerinde iş sahibinin önceden yazılı onayını alacak, ve her zaman bu tür iş, işlem, aktivitelerde veya tanıtımlarda iş sahibinin makul talimatlarına uygun hareket edecektir.

Madde 8 – YÜKLENİCİNİN PERSONELİ

A- Yüklenici hizmetin sağlanması için gerektiğinde bir veya birden fazla çalışan istihdam edecek ve Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. 

B- Yüklenicinin istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından Yüklenici sorumludur.

Madde 9 – ALT YÜKLENİCİLERE AİT BİLGİ VE SORUMLULUKLAR

Yüklenicinin, hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını sağlamak için, kendi gözetim ve denetimi altında çalışacak alt yükleniciler kullanmasına izin verilecektir. Ancak üstlenilen işi hiçbir şekilde bir başka kişiye devredemez.  Yüklenici hizmetin, standartlara uygun bir alt yüklenici tarafından verilmesinden sorumlu olacaktır. Yüklenici Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Alt yüklenicinin görevlendirilmiş olmasına bakılmaksızın, Yüklenici, İş Sahibine tamamen sorumlu kalmaya devam edecek ve (nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin) Hizmetlerin ifası sırasındaki tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olacaktır. Hizmet sırasında muhatap olunan devlet kurumları (IRS, eyalet) alt yüklenici veya personal olarak sayılmayacaktır. Bu muhatapların yarattığı süre gecikmesi ve maliyet artırımı Yüklenicinin sorumluluğunda sayılmayacaktır.

Madde 10 – İŞ KAZALARINDAN SORUMLULUK

İşbu sözleşme kapsamında yapılmakta olan işin (hizmetin) imali sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamı ile Yükleniciye aittir. Zira Sözleşmeye konu iş hiçbir şekilde İş Sahibi’ nin kendi ihtisası ve devamlı yaptığı iş olmaması nedeni ile oluşabilecek kazaları ve alınabilecek tedbirlerin tamamı Yüklenici tarafından alınır ve uygulanır. Bu nedenle olabilecek her türlü iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara karşı verilecek her türlü bilgi ve ifadeler yüklenici tarafından verilir. İş Sahibi’nin bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Madde 11 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tarafların yazılı muvafakatı alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı takdirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 12 – VERGİ VE DİĞER GİDERLER

A- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate giderleri ve iş kıyafeti gibi bütün giderler Yüklenici tarafından ödenecek olup sözleşme bedeline dahildir. Yüklenicinin teklif aşamasında, tüm bu giderleri öngördüğü ve bu maliyetleri de Ücretin içinde mütalâa ettiği kabul edilir.

B- Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV’ ye ilişkin düzenlemeye sözleşmenin 5. maddesinde Ücret başlığı altında ayrıca yer verilmiştir.) her türlü harç ve vergiler İş Sahibine aittir. 

Madde 13 – SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, Taşeron işverene bildirerek süre uzatımına gidebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir.

A- İşverenin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi.

B- İş Sahibinin ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.

C- İşveren tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran uygulamaların yapılması.

D- Mücbir Sebepler:

I- Kısmi veya Genel Seferberlik ilan edilmesi.

II- Altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi.

III- Kanuni grev, halk hareketi, iç savaş, savaş, lokavt, bulaşıcı hastalık ve işte gerileme yaratan yağmur, fırtına, deprem, su baskını, yangın, patlama, heyelan gibi doğal afetlerin meydana gelmesi.

IV- Yukarıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep veya olağanüstü hal sayılabilmesi için, bu hallerin, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yermemesi gerekir.

V- Hizmetin daimi ya da geçici olarak yerine getirilmemesi sebebiyle çalışılamayan günler işin süresinin hesabında hiçbir surette nazara alınmaz. Bu halde yüklenicinin yapacağı değerlendirmeye göre işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre belirtilen süre uzatılır ve yükleniciye ek süre verilir. 

Madde 14 – KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK

A- Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, Yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, İş Sahibi’ nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple İş Sahibi’ ne yüklenebilecek olursa İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu’nun 475. maddesinden doğan haklarını kullanamaz.

Madde 15 – FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

A- Hizmetin verilmesi kapsamında, çalışmaların meydana getirdikleri eserlerin manevi ve mali hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 8.nci maddesi uyarınca Yükleniciye aittir.

B- Hizmetin verilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Uygulanır.

C- Site ve eğitimde yer alan bilgi ve içerik hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, değiştirilemez, indirilemez, satılamaz, kaynak kodu oluşturamaz ve veya herhangi bir mecra veya platforma aktarılamaz.

D- Satıcı kullanıcı ve üyelere göndereceği veya sitede sunacağı tüm materyallerin (yazı, metin, video, resim, vb.) telif haklarını ve fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurur.

E- Sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, yazı, resim veya tescilli veya tescilsiz tüm içeriğin fikri mülkiyet hakları ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İş bu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Madde 16 – GİZLİLİK

İşbu Madde’ nin amacı bakımından;

 • ‘Bilgi Açıklayan Taraf’; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği taraftır; ve
 • ‘Bilgi Alan Taraf’; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

A- Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:

I- Sadece bu şekilde personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için kesinlikle gerekli olduğu için işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara ve sadece işbu Sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde verilmesini;

II- Gizli tutulmasını ve (Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın) açıklanmamasını veya Bilgi Alan Taraf veya onun personelinin herhangi bir üyesi veya profesyonel müşavirleri ve danışmanları tarafından işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını.

B- Yüklenici, Yüklenici ‘nin Ekibinin tüm üyelerinin veya profesyonel müşavir ve danışmanların, Yüklenici’ nin işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.

C- İşbu maddenin A ve B hükümleri aşağıdaki şekilde herhangi bir Gizli Bilgi için geçerli değildir:

I- Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş olan ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;

II- Bilgi Alan Tarafın üzerindeki hukuki, yasal veya siyasi bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken.

D- İş Sahibinin işbu Madde’ ye uymaması halinde, Yüklenici işbu Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar. Ayrıca Yüklenici Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerine dayanarak şikayet hakkını saklı tutar.

E- İşbu Madde’ nin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini korur.

Madde 17 – FESİH

A- Taraflar anlaşarak bu sözleşmeyi fesih edebilirler. İş bu sözleşme maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu’ nun 482.- 486. maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

B- İş Sahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.

C- Eserin tamamlanması, İş Sahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında,İş Sahibi kusurlu ise, Yüklenici’nin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.

D- İş Sahibi bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse Yüklenici bu durumu yazılı olarak bildirecek ve bu durumunun 3 gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

E- Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.

Madde 18 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku’ nun uygulanacağını ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça HMK hükümlerine göre; İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 19 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken fesh edilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer ancak Yüklenici, hizmetin satışı ve sunumuyla ilgili şart ve kurallarda değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Fesh edildikten veya sözleşme sona erdikten sonra 1 yıl boyunca GİZLİLİK, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, VERGİ VE DİĞER GİDERLER,  İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ uygulama bulmaya devam edecektir.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere _____ SİPARİŞİN VERİLDİĞİ TARİH tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

İş Sahibi

MÜŞTERİNİN ADI 

Yüklenici

Algray E-Ticaret İnovasyon A.Ş.

Tensilen

ALİ YALÇIN

 

Bilgilendirme
Suspendplus.com bir ALGRAY E-TİCARET İNOVASYON A.Ş. girişimidir.
Bize Yazabilirsiniz
Hizmet ve eğitimlerimiz ilgili merak ettiğiniz konuları bize sorabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz e-postalara 12-36 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma: 10:00 - 17:00
Cumartesi: 10:00 - 15:00
Pazar: Kapalı
Bizi Takip Edin
Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek en güncel bilgilere sahip olabilirsiniz.

Copyright © 2021 Algray E-Ticaret İnovasyon A.Ş. suspendplus.com. Tüm hakları saklıdır.

Suspendplus.com sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları ALGRAY A.Ş. aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm bilgi ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından suspendplus.com sorumlu tutulmaz.

Suspendplus.com Site Kullanım Kuralları ve Güvenlik Politikası’nı kabul etmiş sayılırlar.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Gizlilik Sözleşmesi | Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası